Security Operations Center (SOC)

Security Operations System (SOC) jer servis koji služi za nadgledanje i unapređenje sajber bezbednosti. SOC nudi širok spektar usluga zaštite bezbednosti informacija i 24/7 nadzor nad svim bezbednosnim aspektima kako bi se prepoznali i predupredili potencijalni sajber napadi pre nego što nanesu štetu.

Opšta arhitektura sistema – Infolab SOC korisnik

S obzirom na oblast poslovanja, koja podrazumeva rad sa vrlo osetljivim ličnim podacima korisnika zdravstvenih usluga, zaštita istih je od presudne važnosti za sigurno, uspešno i kontinuirano poslovanje.

Nudimo usluge:

• nabavke neophodnih alata i tehnologija;
• održavanja pomenutih alata i tehnologija;
• usluge konstaltinga u radu, uključujući statistike o otkrivenim bezbednosnim incidentima i preporuke za poboljšanje bezbednosti;
• obuke za korišćenje pomenutih alata i tehnologija.

Tipičnu infrastruktura SOC čine zaštitni zidovi (Firewall), sistemi za otkrivanje i prevenciju upada (IPS/IDS), rešenja za otkrivanje proboja, sonde i sistem za upravljanje informacijama i događajima (SIEM).

Korišćenje usluga SOC je rešenje koje Vam je potrebno da garantujete bezbednost poslovanja u svakom momentu.