IT konsalting

Biramo optimalna IT rešenja na osnovu analize poslovnih procesa i postavljenih ciljeva. Obezbeđujemo projektovanje IT rešenja i predlog IT arhitekture u cilju najboljeg iskorišćenja savremenih IT sistema i rešenja u poslovnom procesu klijenta.

Transformacija IT sistema
Projektovanje IT rešenja i predlog unapređenja postojeće IT arhitekture.
Unapređenje IT okruženja
Izbor optimalnih IT rešenja prliagođenih poslovnim procesima korisnika.
Monitoring IT sistema
Uspostavljamo proces nadgledanja računarske mreže i IT servisa korisnika, uz praćenje događaja i alarma u sistemu.
Sistemska podrška
Pravovremena reakcija na prestanak rada IT sistema i/ili servisa korisnika.
Unapređenje IT arhitekture
Savremena IT rešenja
Upravljanje kontinuitetom poslovanja
Optimizacija IT infrastrukture
Inovativne IT strategije
Unapređenje IT bezbednosti
Unapređenje IT sistema
Zajedno sa korisnikom vrši se identifikacija područja za eventualna poboljšanja uz procenu potencijalnih rizika.
Tehnička ekspertiza
Stručan i iskusan tim koji daje pouzdane i kvalitetne preporuke i obezbeđuje izbor optimalnih IT rešenja.
IT strategija
Upoznaćemo Vas i Vaše poslovanje i predložićemo IT strategiju koja se savršeno uklapa u Vašu poslovnu kulturu i ciljeve.
Upravljanje IT projektom
Korišćenjem struktuiranog pristupa u svakom od projekata obezbeđujemo klijentima upravljanje tokom projekta, rizicima, troškovima, kvalitetom i zadatim rokovima.
Poslovni prioriteti
Sprovođenje IT transformacije usklađene sa poslovnim potrebama i postavljenim poslovnim ciljevima korisnika.
Upravljanje promenama
Planiranje i upravljanje promenama u IT organizaciji klijenta u cilju sprovođenja usvojene IT strategije.